Số lượt truy cập:
 

  BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN SỞ NỘI VỤ

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

Được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ
  QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN THEO TCVN ISO 9001:2008
  TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2016 -2021
  THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: