Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kế hoạch số 63/KH-UBND về Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Thái Bình năm 2018.

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Y tế tỉnh Thái Bình năm 2018.

Phụ lục I, Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm QLCBCCVC Thái Bình.

Mẫu phiếu thu thập thông tin dùng cho phần mềm , cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ.

Quyết định ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng Sở Nội vụ Thái Bình

Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban Hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ Thái Bình.

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ Thái Bình

Quyết định số 2324/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nội vụ Thái Bình.

Hướng dẫn số: 1803/HD-SNV, ngày 04 tháng 12 năm 2015, Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Trong các cơ quan của đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ

HD số :757/HDLN-SNV-STC; V/v bổ nhiệm, xếp phụ cấp trách nhiệm công việc Kế toán trưởng

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Hướng dẫn số 756/HDLN-SNV-STC, hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ và Sở Tài chính

" Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước."

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về kỳ thi tuyển công chức năm 2013

Sáng 17/6/2013, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về báo cáo chỉ tiêu và chuyên ngành đăng ký thi tuyển công chức năm 2013. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: