Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN THEO TCVN ISO 9001:2008

Quy trình đổi tên Thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phạm vi áp dung trong địa bàn tỉnh Thái Bình

Quy trình phân loại thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phạm vi áp dung trong địa bàn tỉnh Thái Bình

Quy trình thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức

Phạm vi áp dụng trong địa bàn tỉnh Thái Bình

Quy trình điều động công chức giữ ngạch chuyên viên chính trở lên đi tỉnh ngoài

Từ các cơ quan hành chính sang các cơ quan của Đảng, Đoàn thể trong tỉnh.

Quy trình điều động công chức giữ ngạch chuyên viên trở xuống đi tỉnh ngoài

Từ cơ quan hành chính sang các cơ quan của Đảng, Đoàn thể trong tỉnh

Quy trình đồng ý cho viên chức trong tỉnh liên hệ chuyển vùng công tác.

Phạm vi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thông báo chương trình họp của Ban Giám đốc đánh giá tình hình sử dụng hệ thống QLCL ISO 9001-2008

Thời gian 14h ngày 15/11/2016 Địa điểm : Hội trường tầng 1, Sở Nội vụ

Bản Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại Sở Nội vụ Thái Bình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: