Số lượt truy cập:
 

Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (giai đoạn 2012-2017) và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

    Sáng ngày 12/12/2017 UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ ( giai đoạn 2012 -2017) và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
Về dự hội nghị, đại biểu trung ương có ông Triệu Văn Cường,Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông  Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước cùng đoàn công tác của Bộ Nội vụ, đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Về đại biểu ở tỉnh có ông Phạm Văn xuyên, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Khắc Thận, tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, phòng Nội vụ các huyện thành phố.
<< Đ/c Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu Hội nghị>>

Thời gian qua, công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ, kịp thời có hiệu quả. Các văn bản của trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác lưu trữ được ban hành đầy đủ, kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý công tác văn thư, lưu trữ theo thẩm quyền. Công tác tổ chức bộ máy từng bước được hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ được tăng cường, chuyên môn nghiệp vụ dần được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được tăng cường.Trong 05 năm Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 95 cơ quan, tổ chức qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế đồng thời chỉ ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Kinh phí đầu tư cho công tác lưu trữ được một số cơ quan, tổ chức, địa phương quan tâm. Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh hàng năm được thực hiện nghiêm theo quyết định của UBND tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế đồng thời chỉ ra những giải pháp khắc phục kịp thời. Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo quyết định của UBND tỉnh. Công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng, thủ tục đơn giản theo đúng quy định…
<<Đ.c Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo tại Hội nghị>>
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Trong đó nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chậm nhất đến hết năm 2021, các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác văn thư, lưu trữ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến triển khai các văn bản của Nhà nước về văn thư, lưu trữ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về lưu trữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí biên chế cụ thể làm công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị mình. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch tài chính để tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, kịp

 

 thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức chỉnh lý, giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng trước năm 2021 theo đúng Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo vệ, bảo quản an toàn, nhằm tăng cường phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ, đặc biệt chú trọng đến việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử; nâng cao hiệu quả tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  cho 08 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (giai đoạn 2012 - 2017), góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh.


<<Đ/c Phạm Văn Xuyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ. >>

Chi cục VTLT Thái Bình
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: