Số lượt truy cập:
 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Nội vụ

    Sáng ngày 10/1 Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Xuyên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở ngành, UBND huyện thành phố, các đồng chí trưởng phòng tổ chức cán bộ, trưởng phòng, phó trưởng phòng nội vụ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Năm 2017, các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa kế hoạch, chương trình công tác, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó, tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quyết định về công tác tinh giản biên chế hàng năm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp bố trí công chức cấp xã còn thiếu, phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn; chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ các đoàn giám sát của Trung ương; tham mưu hướng dẫn, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh được thực hiện đúng quy định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Việc áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong giải quyết công việc của Sở Nội vụ được thực hiện nghiêm túc, các quy trình xử lý công việc đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả cao. Công tác tiếp công dân và giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời thẩm định và chuyển các cơ quan liên quan theo đúng trình tự, thẩm quyền. Công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Phòng nội vụ các huyện, thành phố và đơn vị tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong lĩnh vực công tác của ngành; đề xuất, tham mưu triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực công tác nội vụ kịp thời, đúng quy định. Công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2018 ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp chủ yếu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng vị trí công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đánh giá tiến độ, kết quả giải quyết công việc, nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Chủ động nghiên cứu tham mưu cho tỉnh phương án, giải pháp khoa học, hiệu quả việc tinh giản biên chế trong những năm tiếp theo. 

Đồng chí đề nghị ngành Nội vụ cần có kế hoạch cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành, nhất là trong công tác thi đua, khen thưởng; cần khen thưởng kịp thời những người trực tiếp tham gia lao động, sản xuất. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch đề ra; duy trì việc tiếp công dân thường xuyên; xử lý kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức... 

                       

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao giấy khen cho các tập thể 

có thành tích xuất sắc. 

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã khen thưởng 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 


 

 

Đỗ Hùng
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: