Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  DANH MỤC TTHC

Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở một tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn Giáo, Sở nội vụ

Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn Giáo, Sở nội vụ

Thủ tục đổi tên Quỹ

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Quỹ tự giải thể

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Quỹ tự giải thể

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Thủ tục Hội bị giải thể (đối với các hoạt động trong phạm vi tỉnh)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Thủ tục Hội tự giải thể (Đối với các hoạt động trong phạm vi tỉnh)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Chia tách, sát nhập, hợp nhất Hội ( đối với các hoạt động trong phạm vi tỉnh)

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Phê duyệt điều lệ Hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Xin phép thành lập Hội

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức bộ máy, Sở nội vụ

Thủ tục giải quyết tố cáo

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra, Sở nội vụ

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra, Sở nội vụ

Thủ tục xử lý đơn thư

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra, Sở nội vụ

Thủ tục tiếp dân

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra, Sở nội vụ
Trang:  1  2 
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: