Số lượt truy cập:
 

Trang chủ  »  LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC

Sở Nội vụ Thái Bình mở lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong các ngày 23,24,25/5/2017; Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác đại biểu - Văn phòng Quốc hội, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tập huấn thí điểm chuyển giao phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Thái Bình

Trong khuôn khổ của kế hoạch triển khai Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (CSDL CBCCVC), từ ngày 31/5 đến ngày 02/6/2016, Đoàn Công tác của Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tiến hành phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn thí điểm chuyển giao phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thành phần tham dự của các tỉnh là lãnh đạo, chuyên viên phòng tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tỉnh Thái Bình.

Hàng loạt lãnh đạo trượt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên

(Sở Nội vụ Thái Bình) - Sau khi Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức trực tuyến thành công, đến nay, Bộ Tài chính, TP. Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, Trà Vinh… muốn áp dụng hình thức này. Trong đợt thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp có hàng loạt lãnh đạo bị đánh trượt.
Bản quyền thuộc Sở Nội Vụ Thái Bình
Trụ sở: Phố Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại:(0227).3731.615 , Fax:(0227).3739.951, Email: