I. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

            Ngày 28/8/1945 cách đây 68 năm trong cao trào cuộc tổng khởi nghĩa dành chính quyên về tay nhân dân Chính phủ lâm thời đã ra tuyên cáo với 13 bộ và 15 bộ trưởng. Trong thành phần Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Bộ nội vụ có chức năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Ngày 28/8/1945 đánh dấu sự ra đời của ngành Nội vụ và trở thành ngày truyền thống của ngành. Trong suốt gần 6 thập kỷ qua, ngành tổ chức Nhà nước đã có những lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn. Song, chức năng cơ bản của ngành tổ chức Nhà nước là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức thì không thay đổi. Trong thành quả chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn đều có dấu ấn của công tác tổ chức và cán bộ. Là những người hoạt động trong ngành, chúng ta có quyền tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành đồng thời phải nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới .

         Ngày 17/6/1968 Uỷ ban hành chính tỉnh ban hành Quyết định số 43/TCDC tách Ban Tổ chức dân chính thành 2 ban : Ban Tổ chức tỉnh (tiền thân Sở Nội vụ ngày nay) và Ban Thương binh xã hội; đ/c Trần Mạnh Huân được giữ chức Trưởng Ban Tổ chức tỉnh. Năm 1973 Ban tổ chức tỉnh được đổi tên thành Ban Tổ chức chính quyền tỉnh với chức năng nhiệm vụ ngày càng tăng. Thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2003 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ. Thực hiện Nghị định 13/NĐ-CP và thông tư 04/TT-BNV ngày 13/11/2008 UBND tỉnh Ban hành Quyết định 3007/QĐ-UB về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình. Đồng thời UBND đã Ban hành các Quyết định sát nhập Ban TĐKT, Ban Tôn giáo và chuyển Trung tâm lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Nội vụ Quản lý.     

       Với đội ngũ cán bộ công chức trên dưới 80 người, Sở Nội vụ đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn trên các mặt: Xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên 32 ngàn người (Trong đó công chức 2040 người, viên chức 25321 và công chức xã phường thị trấn là 5382 người ). 65 năm qua ngành Nội vụ Thái Bình đã có  những đóng góp xứng đáng cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Những đóng góp và những thành tích của ngành Nội vụ Thái Bình đã được nhà nước, Bộ Nội vụ, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh khẳng định và ghi nhận…Hàng trăm tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được Nhà nước, Chiín phủ, Bộ, Ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở ngành tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen …. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, xứng đáng với niền tin của nhân dân đội ngũ cán bộ Sở Nội Vụ Thái bình sẽ không ngừng phấn đấu ra sức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ tập trung phục vụ nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.