1. Tên cơ quan: Sở Nội vụ Thái Bình

2. Địa chỉ: Số 8 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3. Điện thoại: (0227). 3731. 615      Fax: (0227). 3791. 951

4. Email: sonoivu@thaibinh.gov.vn

5. Website: https://sonoivu.thaibinh.gov.vn

 

Lãnh đạo Sở

Email/

ĐT cơ quan/DĐ

 1. Giám đốc: Phạm Văn Nghiêm  

pvannghiem.snv@thaibinh.gov.vn

0913.082.351   

 2. Phó Giám đốc: Trần Hồng Sơn

thson.snv@thaibinh.gov.vn

CQ: 02273. 739.950

DĐ: 0912.371.539

 3. Phó Giám đốc: Trần Thế Dũng

ttdung.snv@thaibinh.gov.vn 

0902.365.164

 4. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Lý

0915.145.556

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

1. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Phạm Mạnh Hùng

 

Pmhung.snv@thaibinh.gov.vn

DĐ :  0912.262.892

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Viết Kiểm

vietkiemvhnt83@gmail.com

0945.416.661

2. Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà

 

haccvc31@gmail.com

0982.636.995

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Kiều Nguyên

Kieunguyensnv68@gmail.com

0977.616.568

3. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Khổng Minh Đức

 

 

khongminhduc1975@gmail.com

0904.031.775

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Chường

phamvanchuong2011@gmail.com

0978.287.436

4. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Vũ Thị Vân Anh

 

 

vuvananh.snv@gmail.com

0944.719.689

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thơm

Thomsnvtb@gmail.com

0936.603.587

5. Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Phạm Thị Thủy

 

pthuysnv@gmail.com

0915.553.919

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Diến

nguyenminhdiensnv@gmail.com

0973.978.996

6. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phạm Quốc Tuấn

 

Minhanh15081998@gmail.com

0989.048.658

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thủy

thuysnvtb@gmail.com

0988.363.831

 7. Ban Thi đua-khen thưởng

Trưởng ban: Nguyễn Cảnh Toàn

 

canhtoantcbc@gmail.com

0914.250.679

Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Thạo

vanthaosnv@gmail.com

0912.086.459

8. Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Vũ Hồng Chuyên

 

Chuyentgtb@gmai.com.

0912.893.693

Phó Trưởng ban: Nguyễn Quang Minh

0912.404.175

9. Chi cục Văn thư-lưu trữ

Chi cục trưởng: Nguyễn Mạnh Chủ

 

vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn

CQ: 0227.3738.346

DĐ: 0913.397.678

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Bích Liên

0986.488.516

 

I