Địa chỉ: Số 8, Phố Lê Lợi, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Số điện thoại: 02273.731.615    ; Số Fax: 02273.739.951

Số Điện thoại đường dây nóng: 0227.3.739.951

Email: sonoivutb@thaibinh.gov.vn