Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính,  xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cho công chức làm việc  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong tháng 9 năm 2022, Sở Nội vụ đã triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền ...
Thư chúc mừng 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022)

Thư chúc mừng 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự ...
Sở Nội vụ Thái Bình, phối hợp mở lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Sở Nội vụ Thái Bình, phối hợp mở lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Sáng ngày 17/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 3 cấp tới 269 điểm cầu trong toàn tỉnh bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh ...
Kế hoạch số 1144/KH-SNV ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 1144/KH-SNV ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 02-NQ/TU); Quyết định số 59/QĐ-BCĐ ngày 09/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ...
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 92
Hôm qua : 278
Tháng 09 : 10.620
Năm 2022 : 186.161