A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Chương trình phối hợp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) với cải cách hành chính vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ký kết mới đây tại Hà Nội.

Ứng dụng CNTT hiệu quả sẽ đơn giản hóa các
 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Chương trình phối hợp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) với cải cách hành chính vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ký kết mới đây tại Hà Nội.

Theo đó, Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ sẽ cùng xây dựng và ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc; xây dựng quy định biên chế chuyên trách về CNTT cho các cơ quan Nhà nước; xây dựng, ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan Nhà nước; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng phần mềm điện tử dùng chung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; triển khai công tác TT&TT về cải cách hành chính; ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức, chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; gắn kết cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý cán bộ.

Ở cấp địa phương, các Sở TT&TT cùng Sở Nội vụ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng phối hợp chặt chẽ để kết hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT với Kế hoạch cải cách hành chính của địa phương.
Chương trình phối hợp lần này nhằm mục tiêu kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (do Bộ TT&TT triển khai) với Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (Bộ Nội vụ chủ trì) nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại và hiệu quả.
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 cũng được xác định. Cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, trong đó nêu rõ các nội dung ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử; triển khai dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức”; triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.
Còn Bộ TT&TT sẽ chủ trì tổ chức các buổi làm việc nhằm đôn đốc, kiểm tra công tác gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành và địa phương.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 1.005
Hôm qua : 1.536
Tháng 05 : 34.704
Năm 2024 : 219.327