Hướng dẫn số: 1803/HD-SNV, ngày 04 tháng 12 năm 2015, Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Trong các cơ quan của đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 610
Hôm qua : 460
Tháng 05 : 28.603
Năm 2020 : 122.310