1986/QĐ-UBND
Quyết định số 1986/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển côgn chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm 2021
16/08/2021
245-QĐ/TU
Quyết định số 245-QĐ/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy về phê duyệt danh mục tài liệu thi tuyển công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021
26/07/2021
56/TB-UBND
Thông báo số 56/TB-UBND về việc thay đổi một số nội dung Thông báo số 50/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về Tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
06/07/2021
SYLL_của người đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Đảng cấp tỉnh, cấp huyện
Sơ yếu lý lịch tự thuật của người đăng ký dự tuyển công chức cơ quan Đảng cấp tỉnh, cấp huyện
09/06/2021
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 68
Hôm qua : 506
Tháng 12 : 68
Năm 2023 : 128.028