Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra  công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Hà

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Hà

Ngày 28/7/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hưng Hà theo Kế hoạch số 1425/KH-SNV ngày 30/6/2023 của Sở Nội vụ ...
Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh gồm:- 01 Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ ( có Phụ lục 01 kèm theo)- 03 Thủ ...
Hội nghị trực tuyến tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh Thái Bình.

Hội nghị trực tuyến tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh Thái Bình.

          Ngày 25/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và Quyết định số 06/QĐ-TTg ...
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 67
Tháng 10 : 75
Năm 2023 : 106.020