Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 Sở Nội vụ Thái Bình

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 Sở Nội vụ Thái Bình

      - Nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Nội vụ năm 2020,  trong đó trọng tâm là việc thực hiện đề án nâng cấp và chuyển đổi  cơ sở dữ ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 420
Hôm qua : 490
Tháng 09 : 15.836
Năm 2020 : 192.760