Quyết định  về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018, 2019 của Sở Nội vụ Thái Bình và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018, 2019 của Sở Nội vụ Thái Bình và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

- Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;- Căn cứ thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công ...
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.067
Hôm qua : 1.536
Tháng 05 : 34.766
Năm 2024 : 219.389