A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018, 2019 của Sở Nội vụ Thái Bình và các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở

- Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách

- Căn cứ Quyết định 212/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thái Bình

- Quyết định 1541/QĐ-SNV ngày 04/10/2018 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở Nội vụ: Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017.pdf;

- Quyết định 21/QĐ-SNV ngày 05/01/2019 của Sở Nội vụ Thái Bình về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ:Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nội vụ.pdf

- Quyết định 01/QĐ-BTĐ ngày 03/01/2018 Của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018:QĐ công bố công khai dự toán ngân sách 2018. Ban Thi đua_Khen thưởng.pdf

- Quyết định 212/QĐ-BTG ngày 28/12/2018; QĐ số 23/QĐ-BTG ngày 22/02/2018 Quyết định Ban Tôn giáo về việc công bố công khai ngân sách quyết toán năm 2017; năm 2018:QĐ công bố công khai dự toán ngân sách 2017. Ban Tôn giáo.pdf

- Quyết định về việc công bố công khai ngân sách quyết toán năm 201`7;2018;2019 của Chi cục Văn Thư Lưu Trữ:QĐ công bố công khai dự toán ngân sách 2017. Chi cục VTLT.pdfQĐ công bố công khai dự toán ngân sách 2019. Chi cục VTLT.pdf


Tác giả: Đỗ Hùng
Nguồn:sonoivu.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 124
Hôm qua : 294
Tháng 12 : 2.579
Năm 2022 : 205.416