A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thành phố Thái Bình

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2022; Kế hoạch số 1296/KH-SNV ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022, ngày 12/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình và Ủy ban nhân dân phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

                  (Đoàn kiểm tra làm việc tại trụ sở UBND Thành phố Thái Bình)

Thông qua công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2022 tại địa phương, kịp thời phát hiện, tổng hợp, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện cải cách hành chính.

Đoàn kiểm tra do ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có bà Hà Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc huyện và cán bộ, công chức có liên quan.

           ( Đồng chí : Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo)

Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, tham quan thực tế Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Thành phố; việc thực hiện chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính theo quy định, như: Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính... và các văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trên Cổng thông tin điện tử, Đài phát thanh, truyền hình Thành phố. Các văn bản quy phạm pháp luật do Thành phố ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đáp ứng nhu cầu thực tiễn đề ra. Thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại bảng niêm yết TTHC đúng quy định, đầy đủ nội dung. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được duy trì hoạt động. Thường xuyên thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân; Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; tổ chức bố trí sắp xếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng người, đúng việc; công tác bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm và thực hiện theo quy định, đáp ứng  nhiệm vụ xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại I. Việc phân cấp quản lý tài chính ngân sách, tổ chức quyết toán tài chính ngân sách và công khai dự toán ngân sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đảm bảo yêu cầu đề ra. Tỷ lệ văn bản được ký số đạt và vượt mục tiêu tỉnh giao; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được thực hiện tại UBND Thành phố và 12/19 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế của đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới là: các hình thức tuyên truyền cải cách  hành chính chưa phong phú đa dạng. Việc rà soát, đánh giá TTHC chưa được thực hiện thường xuyên, năm 2022 đơn vị không có kiến nghị nào để đơn giản hóa TTHC. Vẫn còn tỉ lệ nhỏ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn.

Cũng trong ngày 12/10/2022, Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban nhân dân phường Đề Thám. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường; làm việc với UBND phường về việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục cho địa phương. Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Đề Thám đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm tra đã đưa ra, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm để địa phương làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm tra, ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đưa ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra đưa ra.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Kế  hoạch đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ---Tô Dậu---

 


Tổng số điểm của bài viết là: 83 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 88
Hôm qua : 1.566
Tháng 03 : 3.931
Năm 2024 : 22.231