A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông - Vận tải

Ngày 25/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng và Sở Giao thông – Vận tải theo Kế hoạch số 1296/KH-SNV ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

( Đoàn làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình)

Đoàn kiểm tra do ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, các thành viên bao gồm: đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ và một số phòng chuyên môn có liên quan.

Tại Sở Xây dựng, làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Đào Duy Thái – Phó Giám đốc Sở cùng các công chức Văn phòng Sở và các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc Sở. Đoàn đã nghe lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Các nhiệm vụ cải cách hành chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tổng số TTHC đơn vị đang thực hiện là 56, trong đó có 37 thủ tục liên thông (14 thủ tục liên thông cùng cấp và 23 thủ tục liên thông giữa các cấp). Từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo, Sở đã tiếp nhận 1.713 hồ sơ TTHC, đã giải quyết đúng và trước hạn 1.668 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn, số hồ sơ đang giải quyết là 45 (trong hạn).

Tại Sở Giao thông – Vận tải, làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Chu Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở cùng các lãnh đạo và công chức Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở. Kết quả kiểm tra cho thấy Sở Giao thông – Vận tải đã ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực cải cách TTHC. Tổng số TTHC đang thực hiện là 123, trong đó có 26 TTHC mức độ 3 và 62 TTHC mức độ 4. Trong kỳ báo cáo, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố 06 TTHC mới ban hành, 13 TTHC sửa đổi, bổ sung; Rà soát, tham mưu UBND tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết 03 TTHC. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Sở đã tiếp nhận 15.726 hồ sơ TTHC (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận là 15.383 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 343). Số hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn là 15.706, số hồ sơ đang giải quyết là 20 (trong hạn), không có  hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong kỳ báo cáo, đơn vị không nhận được phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và hành vi hành chính.

( Đoàn làm việc tại Sở Giao thông tỉnh Thái Bình)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính tại các Sở được kiểm tra vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế, như: một số phần mềm của Bộ chủ quản và của tỉnh còn chưa tương thích; cơ sở dữ liệu của một số cơ quan chuyên môn chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ thấp hơn yêu cầu đề ra (theo quy định phải đạt tối thiểu 80%); Chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính định kỳ đã được thực hiện nhưng còn chậm tiến độ.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, những kiến nghị đề xuất của các đơn vị. Kết thúc cuộc kiểm tra, ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đưa ra, đồng thời định hướng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó. Lãnh đạo các Sở đã tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, sẽ tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở và của tỉnh./.

                                                                                                                                                                                               ---Tô Dậu----


Tác giả: Tô Dậu
Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 81
Hôm qua : 173
Tháng 01 : 6.425
Năm 2023 : 6.425