A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Nội vụ Thái Bình.

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013, nghị đinh số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 839/QĐ-SNV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ Thái Bình về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Sở Nội vụ thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 

1. Thời gian: Giám đốc Sở Nội vụ tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng( nếu trùng với ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ Lễ, tết theo quy định thì chuyển lịch tiếp công dân vào ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ).

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Nội vụ, Tầng 1 dãy nhà 5 tầng, số 8, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình.

3. Thành phần tham gia tiếp công dân:

- Giám đốc Sở, chủ trì;

- 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực liên quan; 

- Chánh Thanh tra ;

- Cán bộ phòng thanh tra; cán bộ côgn chức có liên quan.

II. TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

Thanh tra Sở Nội vụ tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật tại phòng tiếp công dân Sở Nội vụ ( Có danh sách và lịch trực kèm theo)

III. TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT

Thực hiện theo Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013; thời gian và địa điểm, thành phần do Giám đốc Sở Quyết định.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Giám đốc Sở tiếp công dân theo thời gian trên. Trường hợp Giám đốc Sở đi dự họp, hoặc giải quyết công việc đột xuất... thì giao cho một Phó Giám đốc sở chủ trì và báo cáo kết quả với Giám đốc để chỉ đạo sau buổi tiếp công dân.

Trưởng phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc có trách nhiệm phối hợp tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân để chủ động trong công tác./.


Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 308
Hôm qua : 760
Tháng 05 : 12.033
Năm 2022 : 106.392