Quyết đinh số 839/QĐ-SNV ngày 24/4/2020 chi tiết xem và tải về tại đây:Quyết định ban hành Quy chế Tiếp Công dân.pdf