21/2023/QĐ-UBND
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12/03/2024
22/2023/QĐ-UBND
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung về Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm
02/11/2023
20/2023/QĐ-UBND
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 về Ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25/10/2023
19/2023/QĐ-UBND
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Thái Bình về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Bình
25/10/2023
1513/QĐ-UBND
Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo tại tỉnh Thái Bình
28/05/2020
2730/QĐ-UBND
Quyết định 2730/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án " 5 tại chỗ" tại Ttung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
31/10/2019
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.841
Hôm qua : 47.052
Tháng 04 : 80.254
Năm 2024 : 144.484