21/2023/QĐ-UBND
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12/03/2024
22/2023/QĐ-UBND
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung về Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm
02/11/2023
20/2023/QĐ-UBND
Quyết định 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 về Ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
25/10/2023
19/2023/QĐ-UBND
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Thái Bình về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thái Bình
25/10/2023
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 999
Hôm qua : 1.536
Tháng 05 : 34.698
Năm 2024 : 219.321