1513/QĐ-UBND
Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo tại tỉnh Thái Bình
28/05/2020
2730/QĐ-UBND
Quyết định 2730/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được thực hiện theo phương án " 5 tại chỗ" tại Ttung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
31/10/2019
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1.852
Hôm qua : 47.052
Tháng 04 : 80.265
Năm 2024 : 144.495